The Academic Perspective Procedia publishes Academic Platform symposiums papers as three volumes in a year. DOI number is given to all of our papers. Journal scope is covers, symposium topics that we organize.
Publisher : Academic Perspective

Journal DOI : 10.33793/acperpro
Journal eISSN : 2667-5862

Articles Pages
Foreword

The Effect of Number and Position of Tuck Stitches within the Pattern Repeat on Air Permeability of Weft-knitted Fabrics from Glass Yarn

Mehmet Erdem İnce

317-323
Detection of Happiness Emotion on Images

Beyza Nur Akça, Burakhan Çubukçu, Uğur Yüzgeç

324-333
Nesne Takibi Yapan Robot Uygulaması (RasPiBot)

Mehmet Enes Çoban, Burakhan Çubukçu, Uğur Yüzgeç

334-341
Solar Heat Integration in Non-Repeatable Time Slices on Daily Basis

Aleksandar Anastasovski

342-350
Developing a Model of Adjusting Speed and Distance between Vehicle to Vehicle with Fuzzy Logic

M. Fatih Adak

351-355
Assessing teaching effectiveness in higher education

Aleksandra Porjazoska Kujundziski, Eric Schaer, Luis Miguel Madeira, Milan Polakovic, Norbert Kockmann, Jarka Glassey

356-369
Effect of Nanofluid on Cutting Temperature in Turning of Inconel 625 with Ceramic Tools

Çağrı Yıldırım

370-380
A numerical study for the effects of sub-channels on combined thermal and hydrodynamic effectiveness in a plate heat exchanger designed for balanced ventilation

Murat Ünverdi, Hasan Küçük

381-391
Design of a snake-like swimming mechanism based on wave propagation in a vibrating cantilever beam

Ayşe Kırbış, Murat Reis

392-399
Distributed Intrusion Detection Systems: A Survey

Murat Özalp, Cihan Karakuzu, Ahmet Zengin

400-407
Çelik Levhalı Perdelerin Farklı Kolon - Kiriş Birleşim Şekillerine Göre Davranışlarının İncelenmesi

Said Dusak, Ahmet Necati Yelgin

408-415
Magnezyum Alaşımının DLC Kesici Takımlarla Frezelenmesi

Mustafa Ay, Gültekin Basmacı, Ayhan Etyemez, Mert Türk

416-425
Tel Erozyon Tezgahları ile Üretilen Makine Ve Kalıp Elemanlarının Üretim Maliyetleri Açısıdan İncelenmesi

Gültekin Basmacı, Coşkun Paksoy, Mustafa Ay, Ayhan Etyemez

426-434
A New Approach Based on K-means Clustering and Shuffled Frog Leaping Algorithm to Solve Travelling Salesman Problem

Murat Karakoyun

446-453
Haberleşme Uydusu Güneş Algılayıcısının Isıl Kontrolü

Murat Bulut, Nedim Sözbir, Şenol Gülgönül

460-465
Ağır hizmet araçlarında kullanılan Z-kam kampanalı fren tork plakası ağırlık optimizasyonu

İbrahimCan Güleryüz, Barış Yılmaz

466-475
The Design of Educational Tool for Jury's Stability Test

Fahri Vatansever, Metin Hatun

476-482
Determination of the cohesion, powder flow speed dependency and caking tendency of cocoa powders

Mahmut Dogan, Duygu Aslan Türker

483-491
Biyogazdan H2S Giderimi için Aktif Karbon ile Adsorpsiyon Yöntemi

Hakan Yıldız, Sinan Uyanık

492-501
Clarke ve Park Dönüşümlerinin Görselleştirilmesi

Fahri Vatansever

502-507
Comparison of Meta-heuristic Algorithms on Benchmark Functions

FerdaNur Arıcı, Ersin Kaya

508-517
The Design of Simulator for Inter-Harmonic Detection with ESPRIT

Nedim Aktan Yalcin, Fahri Vatansever

518-524
Regeneration of Electrical Energy from Waste Geothermal Fluid in Geothermal Power Plants

Mahmut Hekim, Engin Cetin

525-531
Energy Cost Assessment of an Industrial Wastewater Treatment Plant: Effect of Design Flow

Pelin Yapicioğlu

532-537
Kinolin temelli yeni antikanser ajanlar

Salih Ökten

538-543
Meme Kanserinin Teşhis Edilmesinde Karar Ağacı Ve KNN Algoritmalarının Karşılaştırmalı Başarım Analizi

Muhammed Ali Pala, Murat Erhan Çimen, Ömer Faruk Boyraz, Mustafa Zahid Yildiz, Ali Fuat Boz

544-552
Olay İlintili Potansiyeller Üzerinden Dikkatin Hu Momentleri Yardımıyla Tespiti

Turgay Batbat, Aysegul Guven, Nazan Dolu

553-562
Refractive Indices of Poly[(2,5-didecyloxy-1,4-phenylene)-alt-(2,5-thienylene)] Polymer

Asim Mantarci, Bayram Gündüz

563-566
The Effect of Dopant Type on The Morphology and Electrical Properties of Hollow Polyester Fabric

Hidayet Köse, Suat Çetiner

577-582
Ölü Zamanlı Sistemlerde kullanılan Smith Predictor için Balina Sürüsü Optimizasyonu ile PID Tasarımı

MuratErhan Çimen, Ömer Faruk Boyraz, Muhammed Ali Pala, Ali Furkan Kamanlı, Ali Fuat Boz, Mustafa Zahid Yıldız

583-592
Mikrobilgisayar Tabanlı El-Bilek Damar Örüntüleri Kullanılarak Biyometrik Kimlik Doğrulama İşleminin Yapılması

Ömer Faruk Boyraz, Muhammed Ali Pala, Murat Erhan Çimen, Ali Fuat Boz, Mustafa Zahid Yıldız

593-600
Obtaining of Reduced Graphene Oxide from Graphite by using Hummer’s and Chemical Reduction Method

Kübra Yıldız, Muhammet Uzun

601-605
A New Approach to Produce Eco-friendly Antibacterial and Antistatic Polyamide Yarns

Suat Çetiner, Şeyma Kanara, Neslihan Bozan

606-612
A Metaheuristic-Based Tool for Function Minimization

Yigit Cagatay Kuyu, Fahri Vatansever

613-620
Havacılıkta Kullanılan Elektronik Podun Isıl Kontrolü

Muhammed Asım Kesercioğlu, Abdullah Feyzi Keles, Nedim Sözbir, Yusuf Çay

621-633
Improvement of Machining Processes: A Case Study

Hakan Gökçe, Ramazan Yeşilay, Necati Uçak, Ali Teke, Adem Çiçek

634-641
Consolidation Problem on the Clayey Soil With Containing High Groundwater Level

Mahmut Tahir Nalbantçılar, Turgay Beyaz, Nagihan Özlen

642-649
A Theoretical Investigation of the Effect of Some Active Agents in Ecballium elaterium on AChE and BChE

Faik Gökalp

650-654
İnşaat Yıkıntı Atıkları ile İyileştirilmiş Yol Alt Dolgularının Flac 2d ile Analizi

Mehmet Tahsin Bilgiçli, İsa Vural

655-667
Optimizasyon vasıtasıyla Tüp Tipi Akı Anahtarlamalı Doğrusal Jeneratörün Vuruntu Kuvveti Azaltımı

Serdal Arslan

668-676
Yerel Yönetimlerdeki Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Yeni Bir Yazılım Mimari Önerisi

Can Alper Öztürk, Musa Balta, Cemil Öz

677-686
Crank Cam Signal Generator Using NXP Model Based Design Toolbox

Senol Gulgonul, Nedim Sözbir

687-695
Dinamik Basınç Sensörlerinin Kalibrasyonu İçin Referans Standard Geliştirilmesi

Recep Yilmaz, Yasin Durgut, Bülent Aydemir, Eyup Bagci

696-703
Analysis of Sound Waves with Semi Perforated Pipe

Burhan Tiryakioglu

704-710
Design and Analysis of A Microwave Dual Band Microstrip Patch Antenna (MPA) for Wireless Communication Applications

Abdurrahim Erat

711-719
PEM Yakıt Pili Bipolar Plakalarının Geleneksel ve Yenilikçi Üretim Teknikler

Merve Topcu, Alparslan Topcu, Kadir Aydın, Selahattin Çelik, Nuri Furkan Koçak

720-729
Bipolar Plaka Akış Alanları Üzerine Deneysel Çalışmalar

Nuri Furkan Koçak, Alparslan Topcu, Kadir Aydın, Selahattin Çelik, Merve Topcu

730-739
Sabit ve Değişken (Jerk) İvmeli Hareketin Sayısal Dinamik Analizi

Recep Yilmaz, Ahmet Samanci

740-749
Is There any Effect of Sample Sizes on Laboratory Liquefaction Tests?

Turgay Beyaz, Şeyda Özçelik

750-757
The Heat Storage Capacities of Mortars Containing Clinoptilolite Blended Cements

Yasemin Akgün, Talha Yılmaz

758-767
Bir Ucu Ankastre L Kirişin Strain Gauge ile Serbest Sönümlü Titreşim Analizi

Safa Eldek, Recep Yılmaz, Erdi Gülbahçe

768-775
Analysis of Parkinson’s Disease using Deep Learning and Word Embedding Models

Feyza Cevik, Zeynep Hilal Kilimci

786-797
Sert Tornalama İşleminde İçten Kriyojenik Soğutmanın Yüzey Pürüzlülüğü ve Kalıntı Gerilmelere Etkileri

Hüseyin Alp Çetindağ, Adem Çiçek, Necati Uçak

798-805
Veri Madenciliği Algoritmaları Kullanarak Türkiye’deki Elektrik Tüketicileri İçin En Uygun Tarife Seçim Önerisi

Seda Balta, Cüneyt Bayilmis

806-814
Usage Potential of Sawdust as a Forest Industry Waste For Treatment of Colored Effluents

Fatih Deniz

815-822
Utilization of Sawdust Waste Biomass as an Eco-Friendly Biosorbent for Bioremediation of Manganese Pollution in Aqueous Environment

Fatih Deniz

823-830
Analysis of ECG Signals Recorded Using Different Stimuli from Patients in Intensive Care Unit: A Case Study

Çiğdem Gülüzar Altıntop, Fatma Latifoğlu, Mehmet Akif Yazar, Aynur Karayol Akın, Ramis İleri

831-840
Bir Lojistik Firması için Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle İç Anadolu Bölgesinde Depo Yeri Seçimi

Ömer Şeker, Hacı Mehmet Alakaş

841-850
Evaluation of Gene Expression Method for Rainfall-Runoff Relationship: Case study of the E21A057 Station

İbrahim Halil İfşaat, Veysel Gümüş, Oğuz Şimşek

851-858
Energy Cost Estimation for a Dairy Wastewater Treatment Plant in Terms of Organic Load

Pelin Yapicioğlu

859-864
5G-destekli Mobil Uç Hesaplama Çerçevesi

Ramazan Akkurt, Mehmet Fatih Tuysuz

874-883
Beş Hücreli Pem Tipi Yakıt Pili Tasarımı, Üretimi Ve Deneysel Analizi

Hüseyin Kahraman, Ahmet Kolip, Çakır İsmail Köroğlu

884-893
Dairesel Silindir Etrafındaki Akış Yapısının Kontrü Için Hibrit Control Elementi

Engin Pinar, Tahir Durhasan, Göktürk Memduh özkan, Umutcan Olmus, Hüseyin Akilli, Beşir Şahin

905-915
Makro Sentetik Elyaf Takviyeli Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) Yolların Performans Değerlendirmesi

Zeynep Algın, Kasım Mermerdaş, M. Serhat Zeynepli

916-924
E-Sağlık ve Güvenlik: Riskler, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri

Çiğdem Çoban, Mehmet Fatih Tüysüz

925-934
Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle Arazi Seçimi: Tuğla Fabrikası Toprak Tedariği Örneği

Hacı Mehmet Alakaş, Nurettin Yıldız, Ömer Şeker

935-944
Photocatalytic Degradation of Methylene Blue using Zinc Oxide Synthesized by Hydrothermal Method

Hande Bek, Özge Nur Balci, Ayşe Gül Türe, Meryem Turkay Aydin, Halit Levent Hoşgün

945-953
Fuel Characterization Study and Simulation of Dewatered Domestic Wastewater Sludge Gasification Using ASPEN Plus

Aboubaker AbdallaIbrahim Ali, Hüseyin Akilli

954-963
Experimental Analysis of Effect of Soil Moisture on Thermal Performance of Earth Air Heat Exchanger

Yunus Demirtaş, Hüsamettin Bulut

964-972
Ameliyathanelerde Verimliliğin Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi

Şeyda Gür, Tamer Eren

973-981
Yanal Yük ve Burulmaya Maruz Kalan H-şekilli Betonarme Perdelerin Yapısal Analizi

Sila Avgin, M. Metin Köse

982-993
Silisyum Karbür Takviyeli Alüminyum Matrisli Kompozitlerin Tek Aşırı Yükler Altında Yorulma Davranışı

Yakup Çam, Adem Karcı

994-1007
Early Detection of Drop Outs in E-Learning Systems

Neslihan Ademi, Suzana Loshkovska

1008-1015
Plaka Tanıma Sistemine Sahip Radar için Düşük Gürültülü Yükseltici Tasarimi

Mustafa Yılmaz, İbrahim Ethem Yılmaz

1016-1025
Coğrafi İşaretli Ürün Seçimi İçin Belirlenen Kriterlerin Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemi ile Ağırlıklandırılması

Ahmet Cürebal, Tamer Eren

1026-1035
Modeling and Control of Irrigation Systems: A Short Survey and Future Directions

Meric Cetin, Selami Beyhan

1036-1042
Diagnostic Classification of Cervical Cell Images from Pap Smear Slides

Muhammed Talo

1043-1050
Motion Type Verification Studies Using Accelerometer Sensor Data With Local Mean Decomposition

Mustafa Yasin Esas, Fatma Latifoğlu

1051-1057
Sürtünme Karıştırma Kaynağı ile Birleştirilmiş AA7075 ve AZ31B Alaşımlarının Kaynak Kalitesi Üzerine Çalışma

Musa Bilgin, Şener Karabulut, Ahmet Özdemir

1058-1066
MATLAB Yazılımı ile Elde Edilen Zemin-Yapı Etkileşiminin Deprem Davranış Spektrumuna Etkisi

Yeşim Tümsek

1067-1076
Alternatif Fındık Kurutma Sitemlerinde LED Renk Sıcaklığı ve Mesafenin Kuruma Süresi ve Ortam Sıcaklığına Etkisinin Deneysel İncelenmesi

Mithat Akgün, Levent Kandemir

1077-1088
NÜRDAM Tarafından Üretilen Fotovoltaik Modüllerin Tek ve Çift Diyot Eşdeğer Devre Modellerinin İncelenmesi

Zeynel Abidin Sezer, Oktay Aytar, Aliekber Aktağ, Ercan Yilmaz

1089-1099
Drought Analysis of Bitlis River Baykan Station with Streamflow Drought Index (SDI) Method

Mehmet Özcan, Veysel Gümüş, Oğuz Şimşek, Mehmet Şeker

1100-1106
Gezgin Satıcı Problemi için Feromonal Yapay Arı Koloni (fYAK) Algoritması

Salim Basköy, Dursun Ekmekci, Huseyin Altinkaya, Mustafa Yilmaz

1107-1114
Real-Time Disturbance Detection Using STFT Method in Microgrids

Alper Yılmaz, Gökay Bayrak

1115-1121
Assessment of Wavelet Types in DWT-based Power Quality Disturbance Detection Method

Alper Yılmaz, Gökay Bayrak

1122-1130
Standard Penetrasyon Testi (SPT) ile Afyonkarahisar Merkez Uydukent Bölgesi Zeminlerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması

İsmail Zorluer, Süleyman Gücek

1131-1137
Experimental Investigation of Flow Structures Around side-by-side Yawed Cylinders in Shallow Water

Ebubekir Kütük, Umutcan Olmuş, Tahir Durhasan, Hüseyin Akıllı

1138-1151
Investingating the Effect of Signal Coordination on Delay Time: Case Study Mazer-e-Sharif, Afghanistan

Hakan Aslan, Suhrab Ahadi

1152-1166
Pamuk Yaği Ve Atik Pamuk Yaği Biyodizelinin Bir Dizel Jeneratörde Yakit Olarak Kullaniminin Etkileri

Hakan Karakaya, Selçuk Yağız

1167-1178
Fotovoltaik Panellerde Verim İyileştirme Yöntemleri

Hakan Karakaya, İzzettin Enes Şen

1179-1188
Automatic Black & White Images colorization using Convolutional neural network

Omar Abdulwahhab Othman, Sait Ali Uymaz, Betül Uzbaş

1189-1195
Deniz Kabuğunun Beton Basınç Dayanımına Etkilerinin Araştırılması

Ferhat Aydın

1196-1204
Carbonization Temperature Effect over Activated Carbon Porosity Derived from Industrial Processing Waste

Hasan Sayğılı

1205-1209
Synthesis And Characterization of A Novel Ferrospinel Biocomposite Material

Gülbahar Akkaya Sayğılı

1210-1217
Determination Of Adsorption Performance Of Hydrothermally Synthesized Nanocomposite

Hasan Sayğılı

1218-1223
2,4-d Pesticide Adsorption Performance Of The Biomagnetic Composite

Gülbahar Akkaya Sayğılı

1224-1228
Production of A New Magnetic Nanocomposite From Weeds Biochar

Cumali Yilmaz, Fuat Güzel, Gülbahar Akkaya Sayğılı

1229-1232
Fabrication And Characterization of Biomagnetic Composite Material

Yekbun Avşar Teymur, Fuat Güzel, Gülbahar Akkaya Sayğılı

1233-1237
Trafik Güvenliği Açısından Genç Sürücü Parametrelerinin Analizi

Hakan Aslan, Gökçe Gözükızıl, Zeliha Çağla Kuyumcu

1238-1255
Farklı Sıcaklıkların SIFCON Betonunun Mekanik özeliklerine Etkisinin İncelenmesi

Ferhat Aydın

1256-1265
Removal of Fluoride from Groundwater by Batch Electrocoagulation Process Using Al Plate Electrodes

Benan Yazici Karabulut, Ayse Dilek Atasoy

1266-1274
Comparison of Electrocoagulation Process and Other Treatment Technologies in Fluoride Removal from Groundwater

Benan Yazici Karabulut, Ayse Dilek Atasoy

1275-1282
Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Çimento ile Yüksek Fırın Cürufunun Yüksek Oranlarda Yer Değiştirmesinin Betonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi

Ayşe Mollaismailoğlu, Onur Öztürk, Adnan Öner

1283-1296
Türkiye’de Sürücü Hatalarına Bağlı Trafik Kaza Nedenlerinin Birliktelik Kuralları ile Analizi

Zeliha Çağla Kuyumcu, Hakan Aslan

1297-1308
Farklı Bağlayıcı ve Sinterleme Katkılarının SiC Seramik Prefom Mikroyapısı Üzerine Etkisi

Ebru Yılmaz, Fatih Çalışkan

1309-1318
Apatit – Wollastonit Biyoaktif Cam Seramiklerde Kristalizasyonun Kırılma Tokluğu Üzerine Etkisi

Erhan İbrahimoğlu, Zafer Tatlı, Fatih Çalışkan

1319-1324
The optic and dielectric properties of CuO deposited barite pigments

Yuksel Akinay, Ihsan Nuri Akkuş

1325-1330
Sürdürülebilir Bir Toplu Taşıma Sistemi için Sakarya Büyükşehir Belediyesine Ait Belediye Otobüslerinin Performans Analizi

Hakan Aslan, Burak Karslı

1331-1348
Çevresel Veri Problemleri için Veri Madenciliği ile Veri Ön İşleme

Beytullah Eren, İpek Aksangür

1349-1356
Termal Enerji Depolama Sistemlerinin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi

Beytullah Eren, Muammer Köksal

1357-1368
Alüviyal Ortamda Derin Kazı Problemi

Aşkın Ozocak, Sedat Sert, Ertan Bol

1369-1376
Pile Capacity Calculation by using SPT and CPT Data

Ertan Bol, Zeynep Süreyya Genç

1377-1387
The Old Adapazarı Atatürk City Stadium Risk Assessment

Ertan Bol, Aşkın Özocak, Sedat Sert

1388-1395
Investigation of Liquefaction and Lateral Spreading in Riverside Soils

Sedat Sert, Ertan Bol, Aşkın Özocak

1396-1409
Example of Roller Compacted Concrete Dam:İhsaniye Dam and Injection Applications

İskender Güman, Sedat Sert

1410-1419
© Academic Perspective 2018. All rights reserved.