The Academic Perspective Procedia publishes Academic Platform symposiums papers as three volumes in a year. DOI number is given to all of our papers. Journal scope is covers, symposium topics that we organize.
Publisher : Academic Perspective

Journal DOI : 10.33793/acperpro
Journal eISSN : 2667-5862

Articles Pages
Foreword

The Effect of Number and Position of Tuck Stitches within the Pattern Repeat on Air Permeability of Weft-knitted Fabrics from Glass Yarn

Mehmet Erdem İnce

317-323
Detection of Happiness Emotion on Images

Beyza Nur Akça, Burakhan Çubukçu, Uğur Yüzgeç

324-333
Nesne Takibi Yapan Robot Uygulaması (RasPiBot)

Mehmet Enes Çoban, Burakhan Çubukçu, Uğur Yüzgeç

334-341
Solar Heat Integration in Non-Repeatable Time Slices on Daily Basis

Aleksandar Anastasovski

342-350
Developing a Model of Adjusting Speed and Distance between Vehicle to Vehicle with Fuzzy Logic

M. Fatih Adak

351-355
Assessing teaching effectiveness in higher education

Aleksandra Porjazoska Kujundziski, Eric Schaer, Luis Miguel Madeira, Milan Polakovic, Norbert Kockmann, Jarka Glassey

356-369
Effect of Nanofluid on Cutting Temperature in Turning of Inconel 625 with Ceramic Tools

Çağrı Yıldırım

370-380
A numerical study for the effects of sub-channels on combined thermal and hydrodynamic effectiveness in a plate heat exchanger designed for balanced ventilation

Murat Ünverdi, Hasan Küçük

381-391
Design of a snake-like swimming mechanism based on wave propagation in a vibrating cantilever beam

Ayşe Kırbış, Murat Reis

392-399
Distributed Intrusion Detection Systems: A Survey

Murat Özalp, Cihan Karakuzu, Ahmet Zengin

400-407
Çelik Levhalı Perdelerin Farklı Kolon - Kiriş Birleşim Şekillerine Göre Davranışlarının İncelenmesi

Said Dusak, Ahmet Necati Yelgin

408-415
Magnezyum Alaşımının DLC Kesici Takımlarla Frezelenmesi

Mustafa Ay, Gültekin Basmacı, Ayhan Etyemez, Mert Türk

416-425
Tel Erozyon Tezgahları ile Üretilen Makine Ve Kalıp Elemanlarının Üretim Maliyetleri Açısıdan İncelenmesi

Gültekin Basmacı, Coşkun Paksoy, Mustafa Ay, Ayhan Etyemez

426-434
A New Approach Based on K-means Clustering and Shuffled Frog Leaping Algorithm to Solve Travelling Salesman Problem

Murat Karakoyun

446-453
Haberleşme Uydusu Güneş Algılayıcısının Isıl Kontrolü

Murat Bulut, Nedim Sözbir, Şenol Gülgönül

460-465
Ağır hizmet araçlarında kullanılan Z-kam kampanalı fren tork plakası ağırlık optimizasyonu

İbrahimCan Güleryüz, Barış Yılmaz

466-475
The Design of Educational Tool for Jury's Stability Test

Fahri Vatansever, Metin Hatun

476-482
Determination of the cohesion, powder flow speed dependency and caking tendency of cocoa powders

Mahmut Dogan, Duygu Aslan Türker

483-491
Biyogazdan H2S Giderimi için Aktif Karbon ile Adsorpsiyon Yöntemi

Hakan Yıldız, Sinan Uyanık

492-501
Clarke ve Park Dönüşümlerinin Görselleştirilmesi

Fahri Vatansever

502-507
Comparison of Meta-heuristic Algorithms on Benchmark Functions

FerdaNur Arıcı, Ersin Kaya

508-517
The Design of Simulator for Inter-Harmonic Detection with ESPRIT

Nedim Aktan Yalcin, Fahri Vatansever

518-524
Regeneration of Electrical Energy from Waste Geothermal Fluid in Geothermal Power Plants

Mahmut Hekim, Engin Cetin

525-531
Energy Cost Assessment of an Industrial Wastewater Treatment Plant: Effect of Design Flow

Pelin Yapicioğlu

532-537
Kinolin temelli yeni antikanser ajanlar

Salih Ökten

538-543
Meme Kanserinin Teşhis Edilmesinde Karar Ağacı Ve KNN Algoritmalarının Karşılaştırmalı Başarım Analizi

Muhammed Ali Pala, Murat Erhan Çimen, Ömer Faruk Boyraz, Mustafa Zahid Yildiz, Ali Fuat Boz

544-552
Olay İlintili Potansiyeller Üzerinden Dikkatin Hu Momentleri Yardımıyla Tespiti

Turgay Batbat, Aysegul Guven, Nazan Dolu

553-562
Refractive Indices of Poly[(2,5-didecyloxy-1,4-phenylene)-alt-(2,5-thienylene)] Polymer

Asim Mantarci, Bayram Gündüz

563-566
The Effect of Dopant Type on The Morphology and Electrical Properties of Hollow Polyester Fabric

Hidayet Köse, Suat Çetiner

577-582
Mikrobilgisayar Tabanlı El-Bilek Damar Örüntüleri Kullanılarak Biyometrik Kimlik Doğrulama İşleminin Yapılması

Ömer Faruk Boyraz, Muhammed Ali Pala, Murat Erhan Çimen, Ali Fuat Boz, Mustafa Zahid Yıldız

593-600
Obtaining of Reduced Graphene Oxide from Graphite by using Hummer’s and Chemical Reduction Method

Kübra Yıldız, Muhammet Uzun

601-605
A New Approach to Produce Eco-friendly Antibacterial and Antistatic Polyamide Yarns

Suat Çetiner, Şeyma Kanara, Neslihan Bozan

606-612
A Metaheuristic-Based Tool for Function Minimization

Yigit Cagatay Kuyu, Fahri Vatansever

613-620
Havacılıkta Kullanılan Elektronik Podun Isıl Kontrolü

Muhammed Asım Kesercioğlu, Abdullah Feyzi Keles, Nedim Sözbir, Yusuf Çay

621-633
Improvement of Machining Processes: A Case Study

Hakan Gökçe, Ramazan Yeşilay, Necati Uçak, Ali Teke, Adem Çiçek

634-641
Consolidation Problem on the Clayey Soil With Containing High Groundwater Level

Mahmut Tahir Nalbantçılar, Turgay Beyaz, Nagihan Özlen

642-649
A Theoretical Investigation of the Effect of Some Active Agents in Ecballium elaterium on AChE and BChE

Faik Gökalp

650-654
İnşaat Yıkıntı Atıkları ile İyileştirilmiş Yol Alt Dolgularının Flac 2d ile Analizi

Mehmet Tahsin Bilgiçli, İsa Vural

655-667
Optimizasyon vasıtasıyla Tüp Tipi Akı Anahtarlamalı Doğrusal Jeneratörün Vuruntu Kuvveti Azaltımı

Serdal Arslan

668-676
Yerel Yönetimlerdeki Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Yeni Bir Yazılım Mimari Önerisi

Can Alper Öztürk, Musa Balta, Cemil Öz

677-686
Crank Cam Signal Generator Using NXP Model Based Design Toolbox

Senol Gulgonul, Nedim Sözbir

687-695
Dinamik Basınç Sensörlerinin Kalibrasyonu İçin Referans Standard Geliştirilmesi

Recep Yilmaz, Yasin Durgut, Bülent Aydemir, Eyup Bagci

696-703
Analysis of Sound Waves with Semi Perforated Pipe

Burhan Tiryakioglu

704-710
Design and Analysis of A Microwave Dual Band Microstrip Patch Antenna (MPA) for Wireless Communication Applications

Abdurrahim Erat

711-719
PEM Yakıt Pili Bipolar Plakalarının Geleneksel ve Yenilikçi Üretim Teknikler

Merve Topcu, Alparslan Topcu, Kadir Aydın, Selahattin Çelik, Nuri Furkan Koçak

720-729
Bipolar Plaka Akış Alanları Üzerine Deneysel Çalışmalar

Nuri Furkan Koçak, Alparslan Topcu, Kadir Aydın, Selahattin Çelik, Merve Topcu

730-739
Sabit ve Değişken (Jerk) İvmeli Hareketin Sayısal Dinamik Analizi

Recep Yilmaz, Ahmet Samanci

740-749
Is There any Effect of Sample Sizes on Laboratory Liquefaction Tests?

Turgay Beyaz, Şeyda Özçelik

750-757
The Heat Storage Capacities of Mortars Containing Clinoptilolite Blended Cements

Yasemin Akgün, Talha Yılmaz

758-767
Bir Ucu Ankastre L Kirişin Strain Gauge ile Serbest Sönümlü Titreşim Analizi

Safa Eldek, Recep Yılmaz, Erdi Gülbahçe

768-775
Analysis of Parkinson’s Disease using Deep Learning and Word Embedding Models

Feyza Cevik, Zeynep Hilal Kilimci

786-797
Sert Tornalama İşleminde İçten Kriyojenik Soğutmanın Yüzey Pürüzlülüğü ve Kalıntı Gerilmelere Etkileri

Hüseyin Alp Çetindağ, Adem Çiçek, Necati Uçak

798-805
Veri Madenciliği Algoritmaları Kullanarak Türkiye’deki Elektrik Tüketicileri İçin En Uygun Tarife Seçim Önerisi

Seda Balta, Cüneyt Bayilmis

806-814
Usage Potential of Sawdust as a Forest Industry Waste For Treatment of Colored Effluents

Fatih Deniz

815-822
Utilization of Sawdust Waste Biomass as an Eco-Friendly Biosorbent for Bioremediation of Manganese Pollution in Aqueous Environment

Fatih Deniz

823-830
Analysis of ECG Signals Recorded Using Different Stimuli from Patients in Intensive Care Unit: A Case Study

Çiğdem Gülüzar Altıntop, Fatma Latifoğlu, Mehmet Akif Yazar, Aynur Karayol Akın, Ramis İleri

831-840
Bir Lojistik Firması için Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle İç Anadolu Bölgesinde Depo Yeri Seçimi

Ömer Şeker, Hacı Mehmet Alakaş

841-850
Evaluation of Gene Expression Method for Rainfall-Runoff Relationship: Case study of the E21A057 Station

İbrahim Halil İfşaat, Veysel Gümüş, Oğuz Şimşek

851-858
Energy Cost Estimation for a Dairy Wastewater Treatment Plant in Terms of Organic Load

Pelin Yapicioğlu

859-864
5G-destekli Mobil Uç Hesaplama Çerçevesi

Ramazan Akkurt, Mehmet Fatih Tuysuz

874-883
Beş Hücreli Pem Tipi Yakıt Pili Tasarımı, Üretimi Ve Deneysel Analizi

Hüseyin Kahraman, Ahmet Kolip, Çakır İsmail Köroğlu

884-893
Dairesel Silindir Etrafındaki Akış Yapısının Kontrü Için Hibrit Control Elementi

Engin Pinar, Tahir Durhasan, Göktürk Memduh özkan, Umutcan Olmus, Hüseyin Akilli, Beşir Şahin

905-915
Makro Sentetik Elyaf Takviyeli Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) Yolların Performans Değerlendirmesi

Zeynep Algın, Kasım Mermerdaş, M. Serhat Zeynepli

916-924
E-Sağlık ve Güvenlik: Riskler, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri

Çiğdem Çoban, Mehmet Fatih Tüysüz

925-934
Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle Arazi Seçimi: Tuğla Fabrikası Toprak Tedariği Örneği

Hacı Mehmet Alakaş, Nurettin Yıldız, Ömer Şeker

935-944
Photocatalytic Degradation of Methylene Blue using Zinc Oxide Synthesized by Hydrothermal Method

Hande Bek, Özge Nur Balci, Ayşe Gül Türe, Meryem Turkay Aydin, Halit Levent Hoşgün

945-953
Fuel Characterization Study and Simulation of Dewatered Domestic Wastewater Sludge Gasification Using ASPEN Plus

Aboubaker AbdallaIbrahim Ali, Hüseyin Akilli

954-963
Experimental Analysis of Effect of Soil Moisture on Thermal Performance of Earth Air Heat Exchanger

Yunus Demirtaş, Hüsamettin Bulut

964-972
Ameliyathanelerde Verimliliğin Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi

Şeyda Gür, Tamer Eren

973-981
Yanal Yük ve Burulmaya Maruz Kalan H-şekilli Betonarme Perdelerin Yapısal Analizi

Sila Avgin, M. Metin Köse

982-993
Silisyum Karbür Takviyeli Alüminyum Matrisli Kompozitlerin Tek Aşırı Yükler Altında Yorulma Davranışı

Yakup Çam, Adem Karcı

994-1007
Early Detection of Drop Outs in E-Learning Systems

Neslihan Ademi, Suzana Loshkovska

1008-1015
Plaka Tanıma Sistemine Sahip Radar için Düşük Gürültülü Yükseltici Tasarimi

Mustafa Yılmaz, İbrahim Ethem Yılmaz

1016-1025
Coğrafi İşaretli Ürün Seçimi İçin Belirlenen Kriterlerin Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemi ile Ağırlıklandırılması

Ahmet Cürebal, Tamer Eren

1026-1035
Modeling and Control of Irrigation Systems: A Short Survey and Future Directions

Meric Cetin, Selami Beyhan

1036-1042
Diagnostic Classification of Cervical Cell Images from Pap Smear Slides

Muhammed Talo

1043-1050
Motion Type Verification Studies Using Accelerometer Sensor Data With Local Mean Decomposition

Mustafa Yasin Esas, Fatma Latifoğlu

1051-1057
Sürtünme Karıştırma Kaynağı ile Birleştirilmiş AA7075 ve AZ31B Alaşımlarının Kaynak Kalitesi Üzerine Çalışma

Musa Bilgin, Şener Karabulut, Ahmet Özdemir

1058-1066
MATLAB Yazılımı ile Elde Edilen Zemin-Yapı Etkileşiminin Deprem Davranış Spektrumuna Etkisi

Yeşim Tümsek

1067-1076
Alternatif Fındık Kurutma Sitemlerinde LED Renk Sıcaklığı ve Mesafenin Kuruma Süresi ve Ortam Sıcaklığına Etkisinin Deneysel İncelenmesi

Mithat Akgün, Levent Kandemir

1077-1088
NÜRDAM Tarafından Üretilen Fotovoltaik Modüllerin Tek ve Çift Diyot Eşdeğer Devre Modellerinin İncelenmesi

Zeynel Abidin Sezer, Oktay Aytar, Aliekber Aktağ, Ercan Yilmaz

1089-1099
Drought Analysis of Bitlis River Baykan Station with Streamflow Drought Index (SDI) Method

Mehmet Özcan, Veysel Gümüş, Oğuz Şimşek, Mehmet Şeker

1100-1106
Gezgin Satıcı Problemi için Feromonal Yapay Arı Koloni (fYAK) Algoritması

Salim Basköy, Dursun Ekmekci, Huseyin Altinkaya, Mustafa Yilmaz

1107-1114
Real-Time Disturbance Detection Using STFT Method in Microgrids

Alper Yılmaz, Gökay Bayrak

1115-1121
Assessment of Wavelet Types in DWT-based Power Quality Disturbance Detection Method

Alper Yılmaz, Gökay Bayrak

1122-1130
Standard Penetrasyon Testi (SPT) ile Afyonkarahisar Merkez Uydukent Bölgesi Zeminlerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Araştırılması

İsmail Zorluer, Süleyman Gücek

1131-1137
Experimental Investigation of Flow Structures Around side-by-side Yawed Cylinders in Shallow Water

Ebubekir Kütük, Umutcan Olmuş, Tahir Durhasan, Hüseyin Akıllı

1138-1151
Investingating the Effect of Signal Coordination on Delay Time: Case Study Mazer-e-Sharif, Afghanistan

Hakan Aslan, Suhrab Ahadi

1152-1166
Pamuk Yaği Ve Atik Pamuk Yaği Biyodizelinin Bir Dizel Jeneratörde Yakit Olarak Kullaniminin Etkileri

Hakan Karakaya, Selçuk Yağız

1167-1178
Fotovoltaik Panellerde Verim İyileştirme Yöntemleri

Hakan Karakaya, İzzettin Enes Şen

1179-1188
Automatic Black & White Images colorization using Convolutional neural network

Omar Abdulwahhab Othman, Sait Ali Uymaz, Betül Uzbaş

1189-1195
Deniz Kabuğunun Beton Basınç Dayanımına Etkilerinin Araştırılması

Ferhat Aydın

1196-1204
Carbonization Temperature Effect over Activated Carbon Porosity Derived from Industrial Processing Waste

Hasan Sayğılı

1205-1209
Synthesis And Characterization of A Novel Ferrospinel Biocomposite Material

Gülbahar Akkaya Sayğılı

1210-1217
Determination Of Adsorption Performance Of Hydrothermally Synthesized Nanocomposite

Hasan Sayğılı

1218-1223
2,4-d Pesticide Adsorption Performance Of The Biomagnetic Composite

Gülbahar Akkaya Sayğılı

1224-1228
Production of A New Magnetic Nanocomposite From Weeds Biochar

Cumali Yilmaz, Fuat Güzel, Gülbahar Akkaya Sayğılı

1229-1232
Fabrication And Characterization of Biomagnetic Composite Material

Yekbun Avşar Teymur, Fuat Güzel, Gülbahar Akkaya Sayğılı

1233-1237
Trafik Güvenliği Açısından Genç Sürücü Parametrelerinin Analizi

Hakan Aslan, Gökçe Gözükızıl, Zeliha Çağla Kuyumcu

1238-1255
Farklı Sıcaklıkların SIFCON Betonunun Mekanik özeliklerine Etkisinin İncelenmesi

Ferhat Aydın

1256-1265
Removal of Fluoride from Groundwater by Batch Electrocoagulation Process Using Al Plate Electrodes

Benan Yazici Karabulut, Ayse Dilek Atasoy

1266-1274
Comparison of Electrocoagulation Process and Other Treatment Technologies in Fluoride Removal from Groundwater

Benan Yazici Karabulut, Ayse Dilek Atasoy

1275-1282
Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Çimento ile Yüksek Fırın Cürufunun Yüksek Oranlarda Yer Değiştirmesinin Betonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi

Ayşe Mollaismailoğlu, Onur Öztürk, Adnan Öner

1283-1296
Türkiye’de Sürücü Hatalarına Bağlı Trafik Kaza Nedenlerinin Birliktelik Kuralları ile Analizi

Zeliha Çağla Kuyumcu, Hakan Aslan

1297-1308
Farklı Bağlayıcı ve Sinterleme Katkılarının SiC Seramik Prefom Mikroyapısı Üzerine Etkisi

Ebru Yılmaz, Fatih Çalışkan

1309-1318
Apatit – Wollastonit Biyoaktif Cam Seramiklerde Kristalizasyonun Kırılma Tokluğu Üzerine Etkisi

Erhan İbrahimoğlu, Zafer Tatlı, Fatih Çalışkan

1319-1324
The optic and dielectric properties of CuO deposited barite pigments

Yuksel Akinay, Ihsan Nuri Akkuş

1325-1330
Sürdürülebilir Bir Toplu Taşıma Sistemi için Sakarya Büyükşehir Belediyesine Ait Belediye Otobüslerinin Performans Analizi

Hakan Aslan, Burak Karslı

1331-1348
Çevresel Veri Problemleri için Veri Madenciliği ile Veri Ön İşleme

Beytullah Eren, İpek Aksangür

1349-1356
Termal Enerji Depolama Sistemlerinin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi

Beytullah Eren, Muammer Köksal

1357-1368
Alüviyal Ortamda Derin Kazı Problemi

Aşkın Ozocak, Sedat Sert, Ertan Bol

1369-1376
Pile Capacity Calculation by using SPT and CPT Data

Ertan Bol, Zeynep Süreyya Genç

1377-1387
The Old Adapazarı Atatürk City Stadium Risk Assessment

Ertan Bol, Aşkın Özocak, Sedat Sert

1388-1395
Investigation of Liquefaction and Lateral Spreading in Riverside Soils

Sedat Sert, Ertan Bol, Aşkın Özocak

1396-1409
Example of Roller Compacted Concrete Dam:İhsaniye Dam and Injection Applications

İskender Güman, Sedat Sert

1410-1419
© Academic Perspective 2018. All rights reserved.