The Academic Perspective Procedia publishes Academic Platform symposiums papers as three volumes in a year. DOI number is given to all of our papers. Journal scope is covers, symposium topics that we organize.
Publisher : Academic Perspective

Journal DOI : 10.33793/acperpro
Journal eISSN : 2667-5862

Articles Pages
Foreword

How do adverse weather conditions affect demands on urban transport systems?

Kadir Berkhan Akalin

1-7
Seismicity of the Southern Marmara Region (Türkiye) before and after the August 17, 1999 İzmit earthquake

Murat Utkucu, Fatih Uzunca, Hatice Durmuş, Serap Kızılbuğa, Süleyman Nalbant

8-15
Skuter ve Bisikletin Kampüs Yolculuklarında Trafik Güvenliğine Etkisi: Sakarya Üniversitesi Örneği

Muhammed Ali Köse, Zeliha Çağla Kuyumcu, Hakan Aslan

16-26
Afetten Etkilenen Yapıların Müze Olarak Kullanımı

Gül Yücel

27-36
YANGIN AFETLERİNDE ULAŞIM SORUNLARININ ANALİZ EDİLMESİ İÇİN TWITTER VERİ SETİ KULLANILMASI

Süleyman Nurullah Adahi ŞAHİN, Abdulkadir ÖZDEN

37-45
Preliminary Study on Long Period Ground Motion in the Eskişehir Basin, Turkey

Lütfü İhsan Akpunar, Gülüm Tanırcan

46-54
İklim Değişikliğinden Kaynaklı Kombine Afetlerin Durumu: Antalya

Sümeyye Kahraman, Erkan Polat

55-62
Load Distribution after Failure of an RC Column on Moment-Resistant Frames

Erkan Bicici

63-71
Prediction of Building Damage Caused by Earthquake with Machine Learning

Muhammed Ali Hasiloglu, Tuba Tatar

72-82
Afyonkarahisar, Van, Elazığ ve İzmir Depremleri Raporlarının Karşılaştırmalı İrdelenmesi

Hüseyin Bayraktar, Erdem Akalın

83-94
Weather Radars for Hydro-Meteorological Disaster Early Warning

Emre ÇİFTÇİBAŞI, Yücel ÖZDEMİR, Ergenekon HASSOY, Murat BAŞARAN

95-105
Farklı İvme Kaydı Seçim Yöntemlerinin TSD Sistemlerin Maksimum Ötelenme Taleplerine ait Olasılık Eğrileri Üzerindeki Etkisi

Ahmet Demir, Mehmet Palanci, Ali Haydar Kayhan

106-115
The September 26, 2019 Silivri Earthquake (MW=5.6), NW Türkiye

Murat Utkucu, Fatih Uzunca, Yelçin Utkucu, Hatice Durmuş, Serap Kızılbuğa

116-123
The effects of the hazard on road and road type on the motorcycle accident

Kadir Berkhan Akalin

124-128
Afet Toplanma Alanlarının AFAD Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi: Edirne Kent Merkezi Örneği

Deniz Bitek, Nisa Nur Kuzgun, Musa Uludağ, Mehmet Ali Kaya

129-139
Korozyon Etkisine Maruz Kalmış Betonarme Kirişlerin Doğrusal Olmayan Analizi

Rojda Orman Subaşı, İlker Subaşı, Naci Çağlar, Gökhan Dok, Hakan Öztürk

140-149
CBS Kullanılarak Yeraltı Suyu Kirlilik Hassasiyetinin Değerlendirilmesi: Harran Ovası Örneği

Abdullah İzzeddin Karabulut, Mehmet İrfan YEŞILNACAR

150-159
The ecological and health risks of heavy metal in vegetables irrigated with untreated wastewater under a semi-arid condition

Salar Rezapour, Hawzhin M. Jalil

160-169
Kültürel Miras Alanlarının Korunmasına İlişkin Mevzuatın Afet Riskleri ve Yönetimi Açısından İrdelenmesi

Miray Aslan, Hilmi Evren Erdin

170-179
Yumuşak Kil Zeminlerde Kazıkların Dinamik Davranışının Kinematik Etkileşim Yöntemi ile İrdelenmesi

Yaşar Altun, Gizil Tak, Selçuk Bildik, Sedat Sert, Aşkın Özocak, Ertan Bol

180-191
Causes of damages in airport infrastructure

Tarik Lahna, Bernard Kamsu-Foguem, F. Henry Abanda

192-200
THE IMPACT OF DEPOPULATION ON REDUCTION OF THE PEAKS OF TORRENTIAL FLOODS IN SELECTED WATERSHEDS OF THE SOUTHEASTERN SERBIA

Ana M. Petrović, Stanimir Kostadinov, Sanja Mustafić

201-209
Sentinel-2 Uyduları ile Orman Yangını Analizi: 2018 Yunanistan Mati Örneği

Deniz Bitek, Emrullah Ocakbaşı, Cüneyt Erenoğlu

210-219
Python Programlama Dili ile Betonarme Kirişlerin Şekil Değiştirme Sınırlarının İrdelenmesi

Aydın Demir

220-232
Sakarya İli Yoğun Yerleşim Alanlarına Ait Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi

Elif Toplu, Osman Kırtel

233-242
Application of the PTVA–4 Modeling in Assessment of Building Vulnerability to Earthquake and Tsunami: A Simple and Reliable Method for Preliminary Study of Tsunami-Prone Zones

FX Anjar Tri Laksono, János Kovács

243-252
Retrofitting of a Precast Reinforced Concrete Industrial Building Using Friction Dampers Without Stopping Functionality

Suat Yıldırım, Yüksel İlkay Tonguç

253-268
Kirişlerde Bindirme Boyu Değişiminin Davranış Üzerindeki Etkinliğinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Sıla Yaman, Mouad Bensaoud, Abdullah Gündoğay, Hamide Tekeli Kabaş, Fuat Demir

269-278
Heyelan Bölgesinde Yer Alan Tescilli Yapıları Koruma Önerisi: Germiyan Kilise Örneği

Hatice Çiğdem Zağra, Hüseyin Uğur Özcan

279-288
Yumuşak kat düzensizliğinin sismik izolatörlü yapı davranışına etkisi

Hakan Öztürk, Gökhan Özdemir

289-298
SOCIAL RESILIENCE TO FLOOD DISASTERS: DEMOGRAPHIC, SOCIO-ECONOMIC AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF IMPACT

Vladimir M. Cvetković, Tamara Ivković

299-317
Rapid Magnitude Determinations for Tsunami Early Warning: A sample case, October 30, 2020, Samos Island Earthquake

Timur TEZEL

318-326
Nitrite Removal from Lake Urmia Sediments Using Biohydrogel Based on Isolated Soy Protein/Tragacanth/ Mesoporous Silica Nanoparticles

Farrokh Asadzadeh, Sajad Pirsa

327-335
Code of Conduct in Disaster Response Urban and Architectural Planning Perspective in İstanbul

Abdullah Dilsiz, Fadi Orfali

336-347
Mikrotremor Yöntemi ile Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Örneği

Hatice Durmuş

348-359
Lif Katkılı Beton ile Üretilen Enine Donatılı Betonarme Kirişlerin Eğilme Etkisi Altındaki Doğrusal Olmayan Analizi

Ahmet Hamdi Serdar, Naci Çağlar, Gökhan Dok, Gamze Demirtaş, Mehmet Sarıbıyık

360-366
Gümüşhane’deki Kadın Çalışanların İş Yerleri ve İle Dair Afet ve Acil Durum Algı Düzeyleri

Eyyüp Yildiz, Sena Çakır, Veysi Demir, Pınar Ayaz

367-376
Şanlıurfa Merkez Sırrın Deresi Risk Alanlarının Taşkın Risk Analizi İle Belirlenmesi

Demet Saatçı Güven, Kasım Yenigün

377-386
The Impact of Depopulation on Reduction of the Peaks of Torrential Floods in Selected Watersheds of the Southeastern Serbia

Ana M. Petrović, Stanimir Kostadinov, Sanja Manojlović

387-395
© Academic Perspective 2018. All rights reserved.