The Academic Perspective Procedia publishes Academic Platform symposiums papers as three volumes in a year. DOI number is given to all of our papers. Journal scope is covers, symposium topics that we organize.
Publisher : Academic Perspective

Journal DOI : 10.33793/acperpro
Journal eISSN : 2667-5862

Articles Pages
Foreword

Tasarım Kararlarının Deprem Güvenli Olmaya Etkisi

Fikret Okutucu

1-8
Individual citizens' resilience to disasters caused by floods: a case study of Belgrade

Vladimir M. Cvetkovic, Nemanja Boškovic, Adem Öcal

9-20
Depremler ve Afet Yönetimi: 30 Ekim 2020 İzmir Depremi Örneği

Öznur Akduman

21-32
Usefulness of Coulomb Static Stress Changes in Earthquake Hazard Studies: An Example from the Lake Van Area, Eastern Turkey

Murat Utkucu, Hatice Durmuş

33-41
Floods and Their Impact on the Environment

A. F. Mohammad Aldardasawi, Beytullah Eren

42-49
Deprem ve Çevresel Etkiler Altındaki Yığma Binaların Davranışı

Barış Erdil, Fuat Korkut, Mahsum Aydın, Namık Yaltay

50-58
Küçük Menderes Havzası Su Kaynakları Üzerinde Barajların Etkisi

Davut Yılmaz, İbrahim Kocabaş

59-81
Afet Lojistiği, Afet Lojistiği Performansı ve Afete Müdahale Performansı Ölçek Çalışması

Orhan Küçük

82-88
Depremin Yıkıcı Etkisiyle Başa Çıkmada Etkili Olan Etkenler

Büşra Meltem ÖZGÖLET, Murat UTKUCU

89-98
Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SYİ) Yöntemi ile Kızılırmak Deltası (Samsun) Kuraklık Analizi

Erhan Şener

99-105
Kütahya İli Kent İçi Otobüs Duraklarının TS 11783 Standardına Uygunluğu ve Erişilebilirliğinin İncelenmesi

Havva Kamacı, Abdulkadir Özden

106-115
How Extreme Were The Torrential Floods In Smaller Watersheds In Serbia In September 2014

Ana Petrovic, Sanja Manojlovic, Stanimir Kostadinov

116-124
Dönel Kavşaklarda Trafik Levhalarını ve Yol İşaretlerinin Trafik Güvenliğine Etkisinin İncelenmesi

Furkan Şahin, Abdulkadir Özden

125-134
Risk Factors Of Loneliness And Anxiety Symptoms During Movement Control Order Among University Students: A Comparative Analysis

Nurul Rashidah Mohamed Roseli, Izzah Auni Mahyuddin

135-144
Design of Reinforced Green Concrete Deep Beams

İlyas SARIBAŞ

145-156
Structural Optimization of Reinforced Sustainable Concrete Deep Beams

İlyas SARIBAŞ

157-165
Geri Dönüştürülmüş Farklı Tip İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kompaksiyon Özelliklerinin İncelenmesi

Hüseyin Çolakoğlu, Bahadır Ok, Talha Sarıcı

166-176
Muğla Bölgesi Orman Yangınları ve Yeniköy Kemerköy Termik Santrallerinin Risk Faktörleri

Mahmut Suat Delibalta

177-184
Kıyı Akiferlerinde Tuzlu Su Girişimi Etkisi ve Yeraltı Barajları: Bir Literatür İncelemesi

Serin Değerli, Evren Turhan

185-195
Düşey Düzensizliğe Sahip Betonarme Yapıların Performans Analizi

Necati Mert, Najibullah Ahmadi, Hüseyin Kasap

196-204
Calibration of RC Columns Using Fiber Elements

Fazil Abdulkadir Caglar, Tuba Tatar

205-213
Çelik Fiber İlaveli Betonarme Kirişlerin Çarpma Yükleri Altındaki Davranışının Doğrusal Olmayan Analizi

Ahmet Hamdi Serdar, Mehmet Saribiyik, Gamze Demirtas, Naci Caglar

214-221
Analysis of Pedestrian-Vehicle Crashes Using Artificial Learning Methods: City of Sakarya Case Study

Zeliha Cagla Kuyumcu, Suhrab Ahadi, Hakan Aslan

221-230
© Academic Perspective 2018. All rights reserved.