The Academic Perspective Procedia publishes Academic Platform symposiums papers as three volumes in a year. DOI number is given to all of our papers.
Publisher : Academic Perspective

Journal DOI : 10.33793/acperpro
Journal eISSN : 2667-5862

Year :2022, Volume 5, Issue 3, Pages: 233-244
02.11.2022
Otomotiv İmalatında Kullanılan SCGA440 Çelikleri için Farklı Alaşımlar İçeren Dolgu Telleri Seçilerek CMT Yöntemi ile Birleştirilebilirliğinin İncelenmesi
Cihan Yakupoglu;Ufuk Öztürk;Faruk Varol;Salim Aslanlar
392
145
Keywords: SCGA 440 çelik, soğuk metal transferi, CuSi3, CuAl8, SG2
Cite
  • BIBTEX
    @article{acperproISITES2022ID3758, author={Yakupoglu, Cihan and Öztürk, Ufuk and Varol, Faruk and Aslanlar, Salim}, title={Otomotiv İmalatında Kullanılan SCGA440 Çelikleri için Farklı Alaşımlar İçeren Dolgu Telleri Seçilerek CMT Yöntemi ile Birleştirilebilirliğinin İncelenmesi}, journal={Academic Perspective Procedia}, eissn={2667-5862}, volume={5}, year=2022, pages={233-244}}
  • APA
    Yakupoglu, C. , Öztürk, U. , Varol, F. , Aslanlar, S.. (2022). Otomotiv İmalatında Kullanılan SCGA440 Çelikleri için Farklı Alaşımlar İçeren Dolgu Telleri Seçilerek CMT Yöntemi ile Birleştirilebilirliğinin İncelenmesi. Academic Perspective Procedia, 5 (3), 233-244. DOI: 10.33793/acperpro.05.03.3758
  • ENDNOTE
    %0 Academic Perspective Procedia (ACPERPRO) Otomotiv İmalatında Kullanılan SCGA440 Çelikleri için Farklı Alaşımlar İçeren Dolgu Telleri Seçilerek CMT Yöntemi ile Birleştirilebilirliğinin İncelenmesi% A Cihan Yakupoglu , Ufuk Öztürk , Faruk Varol , Salim Aslanlar% T Otomotiv İmalatında Kullanılan SCGA440 Çelikleri için Farklı Alaşımlar İçeren Dolgu Telleri Seçilerek CMT Yöntemi ile Birleştirilebilirliğinin İncelenmesi% D 11/2/2022% J Academic Perspective Procedia (ACPERPRO)% P 233-244% V 5% N 3% R doi: 10.33793/acperpro.05.03.3758% U 10.33793/acperpro.05.03.3758
© Academic Perspective 2018. All rights reserved.