The Academic Perspective Procedia publishes Academic Platform symposiums papers as three volumes in a year. DOI number is given to all of our papers.
Publisher : Academic Perspective

Journal DOI : 10.33793/acperpro
Journal eISSN : 2667-5862

Year :2019, Volume 2, Issue 3, Pages: 583-592
22.11.2019
Ölü Zamanlı Sistemlerde kullanılan Smith Predictor için Balina Sürüsü Optimizasyonu ile PID Tasarımı
MuratErhan Çimen, Ömer Faruk Boyraz, Muhammed Ali Pala, Ali Furkan Kamanlı, Ali Fuat Boz, Mustafa Zahid Yıldız,
488
169
Keywords: Balina sürüsü optimizasyonu, Smith öngörücüsü, PID
Cite
  • BIBTEX
    @article{acperproISITES2019ID57, author={Çimen, MuratErhan and Boyraz, Ömer Faruk and Pala, Muhammed Ali and Kamanlı, Ali Furkan and Boz, Ali Fuat and Yıldız, Mustafa Zahid}, title={Ölü Zamanlı Sistemlerde kullanılan Smith Predictor için Balina Sürüsü Optimizasyonu ile PID Tasarımı}, journal={Academic Perspective Procedia}, eissn={2667-5862}, volume={2}, year=2019, pages={583-592}}
  • APA
    Çimen, M. , Boyraz, Ö. , Pala, M. , Kamanlı, A. , Boz, A. , Yıldız, M.. (2019). Ölü Zamanlı Sistemlerde kullanılan Smith Predictor için Balina Sürüsü Optimizasyonu ile PID Tasarımı. Academic Perspective Procedia, 2 (3), 583-592. DOI: 10.33793/acperpro.02.03.57
  • ENDNOTE
    %0 Academic Perspective Procedia (ACPERPRO) Ölü Zamanlı Sistemlerde kullanılan Smith Predictor için Balina Sürüsü Optimizasyonu ile PID Tasarımı% A MuratErhan Çimen, Ömer Faruk Boyraz, Muhammed Ali Pala, Ali Furkan Kamanlı, Ali Fuat Boz, Mustafa Zahid Yıldız% T Ölü Zamanlı Sistemlerde kullanılan Smith Predictor için Balina Sürüsü Optimizasyonu ile PID Tasarımı% D 22.11.2019% J Academic Perspective Procedia (ACPERPRO)% P 583-592% V 2% N 3% R doi: 10.33793/acperpro.02.03.57% U 10.33793/acperpro.02.03.57
© Academic Perspective 2018. All rights reserved.