The Academic Perspective Procedia publishes Academic Platform symposiums papers as three volumes in a year. DOI number is given to all of our papers.
Publisher : Academic Perspective

Journal DOI : 10.33793/acperpro
Journal eISSN : 2667-5862

Year :2022, Volume 5, Issue 2, Pages: 210-219
01.11.2022
Sentinel-2 Uyduları ile Orman Yangını Analizi: 2018 Yunanistan Mati Örneği
Deniz Bitek;Emrullah Ocakbaşı;Cüneyt Erenoğlu
208
111
Keywords: Yunanistan, Mati, Uzaktan Algılama, Yanmış Alanların Haritalanması, Afet Yönetimi
Cite
  • BIBTEX
    @article{acperproISHAD2022ID5941, author={Bitek, Deniz and Ocakbaşı, Emrullah and Erenoğlu, Cüneyt}, title={Sentinel-2 Uyduları ile Orman Yangını Analizi: 2018 Yunanistan Mati Örneği}, journal={Academic Perspective Procedia}, eissn={2667-5862}, volume={5}, year=2022, pages={210-219 }}
  • APA
    Bitek, D. , Ocakbaşı, E. , Erenoğlu, C.. (2022). Sentinel-2 Uyduları ile Orman Yangını Analizi: 2018 Yunanistan Mati Örneği. Academic Perspective Procedia, 5 (2), 210-219 . DOI: 10.33793/acperpro.05.02.5941
  • ENDNOTE
    %0 Academic Perspective Procedia (ACPERPRO) Sentinel-2 Uyduları ile Orman Yangını Analizi: 2018 Yunanistan Mati Örneği% A Deniz Bitek , Emrullah Ocakbaşı , Cüneyt Erenoğlu% T Sentinel-2 Uyduları ile Orman Yangını Analizi: 2018 Yunanistan Mati Örneği% D 11/1/2022% J Academic Perspective Procedia (ACPERPRO)% P 210-219 % V 5% N 2% R doi: 10.33793/acperpro.05.02.5941% U 10.33793/acperpro.05.02.5941
© Academic Perspective 2018. All rights reserved.